#Номинации

Номинации за #ТвитерНагради 2021

НАПОМЕНА:

– Оваа форма за номинирање не бара регистрација и не задржува никакви лични податоци!!!11

– Сите номинации поинаку од посочените @Username, #Hashtag или Линк во категориите или со омаловажувачка и навредлива содржина нема да бидат земени во предвид како номинации!!!!!111223

– Може да номинирате повеќе од една номинација по категорија!

– Може да номинирате повеќе пати по било која категорија откако ќе ги потврдите номинациите!

– Не е задолжително да предложувате номинации во секоја категорија!

– Во избор за гласање за #ТвитерНагради 2021 ќе бидат номинирани првите 10 со наjголем број на номинации по категорија!!!11

Уживајте во номинирањето!

Ваши Блокираме <3Претпоставуваме и се надеваме дека уживавте во номинирањето!

Уште еднаш, ваши Блокираме <3